Takmičenje Svet v malem - Kranj

U Kranju je 28. maja 2016 održano maketarsko takmičenje u oragnizaciji maketarskog kluba "Svet v malem" iz Kranja. Takmičenje su upotpunili Lego izložba, Vorahmer (Warhammer) igraonica i berza maketa i opreme. Poseban izložbeni deo imali su maketarski klub Crna Kraljica iz Hrvatske i maketarski klub Oluj. Na takmičenju smo mogli da vidimo radove naših kolega iz Slovenije, Austrije, Hrvatske i Češke.

 IMG_8239.jpgIMG_8240.jpgIMG_8241.jpgIMG_8242.jpgIMG_8243.jpgIMG_8244.jpgIMG_8245.jpgIMG_8246.jpgIMG_8247.jpgIMG_8248.jpgIMG_8249.jpgIMG_8250.jpgIMG_8251.jpgIMG_8252.jpgIMG_8253.jpgIMG_8257.jpgIMG_8258.jpgIMG_8259.jpgIMG_8260.jpgIMG_8261.jpgIMG_8262.jpgIMG_8263.jpgIMG_8264.jpgIMG_8265.jpgIMG_8266.jpgIMG_8267.jpgIMG_8268.jpgIMG_8269.jpgIMG_8270.jpgIMG_8271.jpgIMG_8272.jpgIMG_8273.jpgIMG_8274.jpgIMG_8275.jpgIMG_8276.jpgIMG_8277.jpgIMG_8278.jpgIMG_8279.jpgIMG_8280.jpgIMG_8281.jpgIMG_8282.jpgIMG_8284.jpgIMG_8285.jpgIMG_8286.jpgIMG_8287.jpgIMG_8289.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.