Prijava maketa je otvorena do 15.decembra u 08:00h

"What the vac?" - prikaz izrade komore za vakuumiranje poklopaca kabine, demonstracija rada sa njom, kao i prikaz pravilnog postavljanja vakuum poklopaca kabina na maketu. Maketar: Aleksandar Andrić