Prijava maketa je otvorena do 15.decembra u 08:00h

Nemanja Mijatović : Osnove rada sa airbrushem - rasklapanje, sklapanje, čišćenje i upotreba