Messerschmitt Bf-109E3 Eduard 1/48

Messer-Med-9

Uklapanje je jednostavno rečeno odlično, git sam koristio samo na jednom mestu i to je bila moja greška kod sastavljanja. Ako izuzmemo odlično uklapanje sve vreme sastavljanja prisutan je utisak nepotrebne prezakomplikovanosti sastavljanja i viška delova, ako izuzmem: dodavanje pozicionih svetala nekoliko sitnica u kokpitu, PE pojasevi, mrežice hladnjaka i žičanu antenu maketa je klasičan rad “iz kutije”.Maketa pretstavlja avion poznatog Luftwaffe asa Josefa Prillera komandira 6. eskadrile JG 51 , iz perioda početka Bitke za Britaniju jer je u to doba još uvek imao konvencionalnu splinter šemu farbanja sa jakim motlingom na trupu aviona i neuobičajeno velikim krstovima na krilima.

 Istorijat ovog aviona (WNr. 5057 ) vrlo je interesantan za naše krajeve… kada je Priller prešao u JG26 ovaj avion preuzeo je drugi LW as Herbert Ihlefeld, tokom Aprilskog rata ovaj avion je oboren, kako izvori navode sređenom pešadijskom vatrom . Ihlefel je prinudno sleteo i tom prilikom je zarobljen ! Kasnije je avion  popravljen i predat je na korišćenje 15-toj Hravtskoj eskadrili u sastavu JG 52, juna 1942 ponovo prinudno sleće, naravno popravljen je i zatim penzionisan kao nastavni avion u Jagdgruppe Sued lovačkoj školi.

Farbanje : koristio sam u potpunosti Gunze-konza boje po standardu za to vreme RLM 02/ 71 / 65, pre-shading a nakon nanošenja osnovnih nijansi i post shading sa 2 posvetljavanja jer sam hteo da dobijem efekat istošenosti/izbledelosti kamuflaže. Oznake su naravno morale da prate ovaj istrošeni fazon pa sam upotrebio MAKETAR šablone, njihovo postavljane pretstavlja jedan vrhunski mazohizam ali su zato rezultati vrhunski