Bukurešt 2018

U Vojnom muzeju "Regel Ferdinand I" u Bukureštu održana je izložba maketa sa takmičenjem koja je trajala od 16. septembra do 28. oktobra. Članovi MK Oluj su se pridružili takmičenju svojim i radovima kolega iz Makedonije i Slovenije. Muzej, u kome je izložba postavljena, dao je poseban pečat takmičenju. U muzeju smo mogli da vidimo mnogo izloženih i savršeno očuvanih eksponata iz Velikog rata, kao i replike pionira rumunskog vazduhoplovstva.Bilo nam je izuzetno drago da ponovo vidimo naše kolege iz Rumunije i da uživamo u njihovom gostoprimstvu. Ostvareni su novi kontakti, posebno sa maketarskim klubom Manta iz Bugarske.

 

 

IMG_4878.jpgIMG_4892.jpgIMG_4893.jpgIMG_4894.jpgIMG_4895.jpgIMG_4896.jpgIMG_4897.jpgIMG_4898.jpgIMG_4899.jpgIMG_4900.jpgIMG_4901.jpgIMG_4902.jpgIMG_4903.jpgIMG_4904.jpgIMG_4905.jpgIMG_4906.jpgIMG_4907.jpgIMG_4908.jpgIMG_4909.jpgIMG_4910.jpgIMG_4911.jpgIMG_4912.jpgIMG_4913.jpgIMG_4929.jpgIMG_4944.jpgIMG_4945.jpgIMG_4949.jpgIMG_4950.jpgIMG_4952.jpgIMG_4960.jpgIMG_4965.jpgIMG_4968.jpgIMG_4980.jpgIMG_4981.jpgIMG_4982.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.