Larisa 2019

Maketarski klub Oluj je po prvi put uzeo učešće na maketarskom takmičenju u Larisi. Imali smo priliku da uživamo u preko 400 izuzetnih radova naših grčkih i bugarskih kolega. Takmičenje je održano u odličnom prostoru, a otvorio ga je gradonačelnik Larise.Tradicionalno gostoprimstvo nije izostalo ni ovaj put, pa smo uživali u hrani i dobrom druženju sa našim kolegama.

 

 

 

IMG_5466.jpgIMG_5467.jpgIMG_5470.jpgIMG_5471.jpgIMG_5472.jpgIMG_5473.jpgIMG_5474.jpgIMG_5475.jpgIMG_5476.jpgIMG_5477.jpgIMG_5478.jpgIMG_5479.jpgIMG_5480.jpgIMG_5481.jpgIMG_5482.jpgIMG_5483.jpgIMG_5484.jpgIMG_5485.jpgIMG_5486.jpgIMG_5487.jpgIMG_5488.jpgIMG_5489.jpgIMG_5490.jpgIMG_5491.jpgIMG_5492.jpgIMG_5493.jpgIMG_5494.jpgIMG_5495.jpgIMG_5496.jpgIMG_5497.jpgIMG_5498.jpgIMG_5499.jpgIMG_5500.jpgIMG_5501.jpgIMG_5502.jpgIMG_5503.jpgIMG_5504.jpgIMG_5506.jpgIMG_5507.jpgIMG_5508.jpgIMG_5509.jpgIMG_5510.jpgIMG_5511.jpgIMG_5512.jpgIMG_5513.jpgIMG_5514.jpgIMG_5515.jpgIMG_5516.jpgIMG_5517.jpgIMG_5518.jpgIMG_5519.jpgIMG_5520.jpgIMG_5521.jpgIMG_5522.jpgIMG_5523.jpgIMG_5524.jpgIMG_5525.jpgIMG_5526.jpgIMG_5527.jpgIMG_5528.jpgIMG_5529.jpgIMG_5530.jpgIMG_5531.jpgIMG_5532.jpgIMG_5533.jpgIMG_5534.jpgIMG_5535.jpgIMG_5536.jpgIMG_5537.jpgIMG_5538.jpgIMG_5539.jpgIMG_5540.jpgIMG_5541.jpgIMG_5542.jpgIMG_5544.jpgIMG_5546.jpgIMG_5551.jpgIMG_5552.jpgIMG_5553.jpgIMG_5558.jpgIMG_5563.jpgIMG_5564.jpgIMG_5566.jpgIMG_5568.jpgIMG_5577.jpgIMG_5580.jpgIMG_5587.jpgIMG_5588.jpgIMG_5589.jpgIMG_5590.jpgIMG_5594.jpgIMG_5595.jpgIMG_5603.jpgIMG_5605.jpgIMG_5608.jpgIMG_5615.jpgIMG_5618.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.