Prikaz tehnike obrade stirodura i njena primena u izgradnji objekata za diorame i vinjete.

Maketar: Ivan Momčilović - Momcha