Prikaz tehnike korišćenja stirena u samogradnji.

Maketar: Milan Radulović