Aeropoxy – Jakovlev UT-2 1/48

   Relativno nova rezinska maketa dobro poznatog domaćeg proizvođača Aeropoxy – Jakovlev UT-2 predstavlja, tematski za ljubitelje domaćeg vazduhoplovstva prilično interesantan novitet.
U periodu od 1945-47 Sovjeti su vazduhoplovstvu FNRJ za potrebe školovanja pilota isporučili ukupno 55 ovih aviona, u prvoj isporuci od 30 aparata isporučena je verzija UT-2M sa evidencijskim brojevima 0301-0330 a 1947 godine još 25 aparata starije verzije UT-2 (verzija koju Aeropoxy proizvodi ) evidencijskih brojeva 0331-0355.

Predratni dizajn ovog aviona imao je određena ograničenja kao što su: ne uvlačeći stajni trap, elisu bez promenljivog koraka, nepostojanje flapsova i ne baš sjajnu upravljivost, stoga sem osnovne obuke ovaj avion nije pružao više za obuku pilota. Do kraja 50-tih jedan broj aviona je rashodovan a ostatak predat aeroklubovima Vazduhoplovnog saveza.

U kutiji, sa vrlo atraktivnim crtežom UT-2 u letu nalazimo: 43 rezinska i 1 deo od providne folije. Prema dostupnim dimenzijama i crtežima : trup, krila, rep u potpunosti odgovaraju po obliku i razmeri 1/48 !
Krila su izlivena kao jedan deo sa jasnim i lepo reprodukovanim detaljima gaznih površina i krilaca. Izlazna ivica je odlivena tanko i oštro da na tome mogu pozavideti i poznate maketarske firme. Repne površine ne zaostaju sa kvalitetom detalja kao i spoljašnjost trupa koji je iz 2 dela, unutrašnjost mu je siromašna a upotpunjuju je parovi: palica, nožnih komandi, instrument tabli i sedišta (koja deluju kao da su pozajmljena sa neke plastične makete). Noge stajnog trapa su date u 2 verzije odlivene su vrlo precizno ali će svakako biti potrebno dosta pažnje da se uklone sa rama. Cilindri motora su odliveni precizno i detaljno i… definitifno su pozajmljenog dizajna, za njegove usisne i izduvne grane neophodna je samogradnja.
Na sastavnici je otštampan šablon koji bi trebalo iskotistiti za savijanje providne folije kako bi se dobila 2 vetrobrana ali je folija predebela i svakako bi trebalo upotrebiti neku tanju .

Maketa nažalost ne sadrži klasične dekale što je jedna od njenih najvećih mana, opskrbljena je preciznim airbrush maskama. U sastavnici je ponuđeno 5 opcija farbanja, ratne: SSSR i Luftwaffe kao i 3 civilne : Sovijetska, Mađarska i mašina Somborskog/Zrenjaninskog aerokluba.

Autor: Aleksandar Mladenović – Medico