I-16 Luftsieg 1/48

“U početnim danima operacije Barbarosa …. mladi poručnik Luftwaffe-a u pratnji mehaničara uživa u svojih 5 minuta slave razgledajući I-16 kojeg je oborio jednim daljinskim pogotkom 20mm topa svog Me-109E “

Kao što se može pročitati na naslovnoj stranici Signal-a koji je objavio reportažu o ovom događaju razmera je 1/48, Polikarpov I-16 je Eduard, CV-11 Tamiya a figure su iz odličnog seta ICM-a. Travnata podloga je Polakmodels sa malo home-made dorade i nekoliko biljaka Modelscene.