Value Gear Sherman set No. #3

Treći po redu rezinski set dodataka firme Value Gear u 1/35 razmeri je samo jedan od nekoliko setova predviđenih za USA tenk Serman. Sadrži 8 rezinskih delova koji su kvalitetno odliveni i dobro osmišljeni a samo 2 dela se nalaze na rezinskom bloku koji se lako uklanja i uz malo smirglanja lako skida se delova. Ostatak delova nema ulivne blokove i bez ikakve pripreme spremni su za bojenje i postavljanje na maketu. Neki od delova predvidjeni su za postavljnje na zadnji deo iznad poklopca motora a neki i za kačenje bočno na telo ili kupolu tenka. Neki od delova su prilično univerzalni te se mogu iskoristiti i za druga vozila ili diorama projekte što samo povećava vrednost ovakvog seta!