Takmičenje Kranj 2017

Društvo za poticanje kreativnosti Svet v malem iz Kranja, održalo je Festival SVM 2017, međunarodno takmičenje u plastičnom maketarstvu, 13og Maja 2017 godine.
Takmičenje i izložba održani su u holu gradske opštine Kranj, na istom mestu kao i predhodnih godina.Pored samog takmičenja bila su obezbeđena i mesta za izložbu i predstavljanje maketarskih klubova iz regiona.Obilazak katakombi u organizaciji SVM, u solo režiji centralne pešačke zone te starog dela Kranja uz blizinu Ljubljane sa jedne i jezera Bled sa druge pretstavlja odličnu dopunu turističko-maketarskog vikendu u Sloveniji !