Corsair Rex – Zorka Ravnogorka

  Tema ove recenzije je figura pripadnice Jugoslovenske Vojske u Otadžini u toku Drugog svetskog rata. Na internetu nema mnogo podataka o ženama četnicima, u Lici je postojala jedna četnička borbena jedinica sastavljena u potpunosti od žena a mnogo pripadnica su bile na tradicionalno ženskim ratnim dužnostima negovanja ranjenika, šivenja uniformi i slično.
   Sama figura dolazi iz Rusije, proizvođač je Corsair Rex, firma iz Sant Petersburga, razmera je 1:16. Na ambalaži je naznačeno da je u putanju pripadnica Dinarske četničke divizije ali za potrebe ovog prikaza nazvaćemo je Zorka Ravnogorka.

   Zorka je izlivena iz sedam delova u pet blokova sivog, kvalitetnog rezina, bez viškova i mehurića. Proporcionalno je dobro izvajana, detalji su oštri i jasni. Uniforma se sastoji iz zaplenjene nemačke bluze, pantalona i čizama. Naoružana je automatom MP 40 i da nema šajkaču na glavi mogla bi da prođe kao pripadnica Vermahta. U kompletu su date dve glave sa dva različita ženska lika ali šajkača je na obe. Na posletku prostom zamenom kokarde na kapi za petokraku, Zorka Ravnogorka lako može postati Anka Partizanka.