Bukurešt 2018

U Vojnom muzeju “Regel Ferdinand I” u Bukureštu održana je izložba maketa sa takmičenjem koja je trajala od 16. septembra do 28. oktobra. Članovi MK Oluj su se pridružili takmičenju svojim i radovima kolega iz Makedonije i Slovenije. Muzej, u kome je izložba postavljena, dao je poseban pečat takmičenju. U muzeju smo mogli da vidimo mnogo izloženih i savršeno očuvanih eksponata iz Velikog rata, kao i replike pionira rumunskog vazduhoplovstva.Bilo nam je izuzetno drago da ponovo vidimo naše kolege iz Rumunije i da uživamo u njihovom gostoprimstvu. Ostvareni su novi kontakti, posebno sa maketarskim klubom Manta iz Bugarske.