Sastanak 16.01.2016

Na sastanku čanova kluba održanom 16.01.2016. imenovani su: Dragan Zdravković za člana upravnog odbora, Darko Mladenović za podpredsednika upravnog odbora i Časlav Mijušković za predsednika upravnog odbora. Utvrđena je i članarina za 2016. godinu u iznosu od 2.000,00 dinara. Pozivaju se članovi kluba da članarinu uplate na račun kluba 160-333630-32, do 15.03.2016. Kao svrhu uplate navesti “Članarina”.