Članovi

Sastanak 16.01.2016

Na sastanku čanova kluba održanom 16.01.2016. imenovani su: Dragan Zdravković za člana upravnog odbora, Darko Mladenović za podpredsednika upravnog odbora i Časlav Mijušković za predsednika...

25/02/2016

Članarina za 2015 godinu

    Na sastanku članova kluba održanom 31.Oktobra donešena je odluka o članarini za 2015 godinu. Svi članovi kluba treba da u roku od 15 dana uplate 2000 din. na račun kluba 160-333630-32. Kao svrhu uplate navesti “Članarina”.

Mk Oluj

02/11/2015