XI Novogodišnji Kup rang liste

Do izrade detaljnog izveštaja sa XI Novogodišnjeg kupa, evo liste nagrađenih radova: rang lista