XIV Novogodišnji Kup rang liste

Do izrade detaljnog izveštaja sa XIV Novogodišnjeg kupa, evo liste nagrađenih radova: list