LIPPISCH DM 1 AMC Models 1/48

Mala eksperimentalna jedrilica koja je imala veliku ulogu u ispitivanju mlaznog pogona na delta krilu. Izgradnja ove jedrilice je krenula 1944. godine pred sam kraj rata, ali zbog dešavanja na samom frontu nikada nije završena. Napravljeno je svega par komada od kojih ni jedan nije sačuvan do današnjih dana. Postoji replika u izradi u muzeju Smitsonium.

Maketa je napravljena od strane AMC Models kompanije koja se bavi izradom rezinskih maketa. Maketa se nalazi u mekšoj kartonskoj kutiji. Svi rezinski delovi su u zasebnim kesicama čime je smanjena mogućnost oštećenja manjih delova. Rezin deluje čisto i delovi deluju precizno odliveni. Na delovima ne vidim ostatke sredstva za odvajanje iz kalupa, kao ni višak rezina. Isto tako na rezinskim delovima nema mehurića niti nekih drugih nepravilnosti koje su česte na ovakvim maketama. Sastavnica se sastoji od dva papira A4 formata, na kojima je izuzetno prostim skiciranjem predstavljeno sastavljanje makete. Trup aviona se sastoji od dva veća komada rezina koji imaju izuzetno lepe detalje na sebi. Providni delovi su čisti bez mrlja i bez efekta prelamanja. Pored rezinskih delova maketa poseduje dve male table eceraja na kojima se nalaze detalji kabine, zatim dekal na kojem je predstavljena kontrolna tabla, komad bakarne žice za koji nisam utvrdio čemu služi i tri noge stajnog trapa izrađene od metala na kojima se vidi višak pri odlivanju. Jedina mana makete je pito cev koja je loše odlivena iz razloga tehničkih ograničenja rezina, što možete videti na slikama. Maketa nema posebnu šemu farbanja i proizvođač preporučuje da se uradi u boji drveta. O detaljima uklapanja kao i svim ostalim problema na koje možemo naići ću pisati mnogo opširnije kada maketa dođe u izradu.