Novogodišnji kup

X Novogodišnji Kup 16-17.12.2017

Takmičenje X Novogodišnji Kup će se održati u Muzeju Vazduhoplovstva na aerodromu Nikola Tesla u periodu 16-17.12.2017 sa sledećom satnicom: 16.12.2017 – 09-13h Prijava maketa...

10/04/2017

6. Maketarska Radionica

Ove godine na maketarskoj radionici po prvi put učestvuju dva strana maketara. Ozgura smo imali prilike da vidimo u Mošonu ove godine a Iaonnisa na takmičenju...

08/12/2016

IX Novogodišnji Kup 11.12.2016

Takmičenje IX Novogodišnji Kup će se održati u Muzeju Vazduhoplovstva na aerodromu Nikola Tesla 11.12.2016 sa sledećom satnicom: – 09-11h Prijava maketa – 11:30h Otvaranje...

07/04/2016

Rang liste VIII NG Kup

Prijavljeno je 370 maketa. Pored domaćih maketara ove godine smo imali priliku da budemo domaćini kolegama po hobiju iz Slovenije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Turske, Hrvatske...

14/12/2015

VII Novogodišnji Kup 14.12.2014

 Poštovani maketari, Takmičenje VII Novogodišnji Kup će se održati u Muzeju Vazduhoplovstva na aerodromu Nikola Tesla 14.12.2014 sa sledećom satnicom: – 09-11h Prijava maketa –...

06/11/2014