F-86 Sabre JRV Academy 1/48

U periodu od 1956 do 1971 godine je kroz inventar Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdusne odbrane prosao cak 121 avion tipa CL-16/F-86E Sabre.Krajem 1959.godine formirana je prva akro-grupa u jugoslovenskom RV, koja je letela upravo na avionima F-86E. Već 1970.godine F-86E su definitivno povučeni iz naoružanja JRV.Maketa proizvodjaca. Uz dosta dorada na samoj maketi uradjena su i aerodromska vozila u samogradnji.
Maketu izradio: Milan Radulović