Godišnji sastanak 2019

Na godišnjem sastanku održanom 28.12.2019. godine, izabrano je novo rukovodstvo kluba: Časlav Mijušković je imenovan za predsednika kluba, Darko Mladenović za člana upravnog odbora – zamenika predsednika, Dejan Milić za člana upravnog odbora na poziciji blagajnika kluba, a Dejan Šarenac za člana upravnog odbora na poziciji sekretara kluba. Adrijano Biro je izabran za novog počasnog člana kluba.

Klubu su se pridružila četiri nova člana: Miroslav Šljivić, Nikola Rađenović, Ognjen Vojinović i Saša Jovanović.
Određeni su prioriteti za sledeću godinu i to širenje maketarskih veština kod mladih i organizacija XIII Novogodišnjeg Kupa.
Utvrđena je članarina za 2020. godinu u iznosu od 2.000,00 dinara. Pozivaju se članovi kluba da članarinu uplate na račun kluba: 325-9500600001384-69, do 15.03.2020. godine. Kao svrhu uplate navesti „ Članarina “.